Івахнюк Анатолій Олександрович

0

Місце роботи: Трудовий архів Ульяновського району Кіровоградської області
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб використані службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, та службове підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Івахнюка А.О. від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши йому іспитовий строк 1 рік У відповідності до ст. 76 КК України Івахнюку А.О. встановити наступні обмеження: – не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; – повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; – періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2014-09-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.