Окаров Сергій Едуардович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в даванні хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України по сукупності злочинів, шляхом часткового додавання призначених покарань, остаточно визначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, з конфіскацією всього особисто йому приналежного майна. Апеляційний суд Дніпропетровської області постановив: вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 лютого 2012 року у відношенні Окарова Сергія Едуардовича залишити без зміни, а апеляції захисників Кречетниковой Е.А. і Бариновой Л.Г. без задоволення.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.