Даниленко Сергій Леонідович

0

Місце роботи: Дніпровський РУ ГУМВС України в м. Києві
Посада: начальник територіального відділу міліції № 4
Склад корупційного правопорушення: Даниленко Сергій Леонідович, будучи службовою особою, працівником правоохоронного органу, представником влади, своїми умисними діями, які виразились у зловживанні владою, всупереч інтересам служби, тобто умисному, з корисливих мотивів, використанні службовою особою влади, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді підриву авторитету правоохоронного органу, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 364 КК України. Крім того, Даниленко Сергій Леонідович своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. ст. 70, 77 КК України призначити Даниленку Сергію Леонідовичу остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади, строком на 3 роки, без конфіскації майна. На підставі ст.54 КК України позбавити Даниленка Сергія Леонідовича спеціального звання підполковник міліції. На підставі ст. 75 КК України звільнити Даниленка Сергія Леонідовича від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 /три/ роки. Згідно ст. 76 КК України покласти на Даниленка Сергія Леонідовича обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи і періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції
Дата судового рішення: 2013-02-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.