Пожар Микола Кирилович

0

Місце роботи: ТОВ ” Енергетик”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Пожар М.К. порушиві законодавство про працю і права випускника Лубенського професійного ліцею Петрука К.М. на забезпечення його гарантованим державою першим робочим місцем відповідно до одержаної професії та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів , тобто службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): За ст. 172 ч.1 КК України у вигляді штрафу в розмірі – 850 грн., за ст.172 ч.2 КК України у вигляді штрафу в розмірі – 1000 грн., за ст.366 ч.1 КК України штрафу в розмірі – 850 грн. Згідно ст. 70 КК України призначити покарання Пожар Миколі Кириловичу за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань і остаточно вважати його засудженим до штрафу в розмірі – 1700 грн.
Дата судового рішення: 2012-03-02
Номер судового рішення: 1618/884/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.