Черніговський Леонтій Олександрович

0

Місце роботи: ПП «Галант»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, а також складання й видача свідомо неправильних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно Черніговському Леонтію Олександровичу визначити до відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права займати посади, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях будь-яких форм власності на строк два роки. У відповідності зі ст.75 КК України звільнити Черніговського Леонтія Олександровича від відбування основного покарання з випробуванням, випробний термін установити тривалістю два роки. На підставі п.3, п.4 ч.1 ст.76 КК України, зобов'язати Черніговського Леонтія Олександровича бути на реєстрацію в орган кримінально-виконавчої системи й повідомляти їм про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2013-01-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.