Дакал Володимир Вікторович

0

Місце роботи: 
Посада: директор АТП (Державний комітет інформаційної політики телебачення і радіомовлення України)
Склад корупційного правопорушення: Умисними діями вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам; та вчинив одержання службовою особою хабара у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України, звільнити Дакала Володимира Вікторовича від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Згідно зі ст. 76 КК України, зобов’язати Дакала Володимира Вікторовича не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та періодично з’являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2012-10-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.