Бутенко Валерій Валерійович

0

Місце роботи: ПП "ТАС Агротранс"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Бутенко Валерій Валерійович, будучи директором ПП "ТАС Агротранс" виконуючи організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські обов'язки, і в такий спосіб будучи згідно примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, навмисне, з корисливих спонукань, вчинив службове підроблення офіційних документів і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити Бутенко Валерію Валерійовичу покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, зі штрафом у вигляді семисот п'ятдесяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, у розмірі 12 750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, з конфіскацією всього приналежного йому майна. На підставі ч. 1 ст. 75 КК України звільнити Бутенко Валерія Валерійовича від відбування призначеного судом покарання встановивши засудженому випробний термін у три роки. Покласти на Бутенко Валерія Валерійовича зобов'язання передбачені п.п. 3,4 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично бути для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.На підставі ст. 77 КК України додаткові покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності строком на три роки, а так само у вигляді штрафу в розмірі 12 750 ( дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, – виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2013-01-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.