Сабов Василь Ладіславович

0

Місце роботи: КП “Свалява —теплокомуненерго”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; та привласнення, розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинені повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі п. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити засудженому Сабов Василю Ладіславовичу покарання у вигляді 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов”язані з обліком, зберіганням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 2 (два) роки. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити засудженого Сабов Василя Ладіславовича від відбування покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов”язки, а саме: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу КВІ та повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2013-01-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.