Дьомін Дмитро Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Креата»
Посада: Директор і засновник
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухилення від сплати податків, які входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинено службовою особою підприємства, яка спричинила фактичне ненадходження у бюджет коштів в особливо великих розмірах; легалізація (відмивання) доходів здобутих злочинним шляхом, тобто використання майна отриманого внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів; службове підроблення – складання й видача посадовою особою свідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 ч.1 КК України, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, остаточно визначити Дьоміну Д.М. покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади пов'язані з фінансово-господарчою діяльністю підприємств усе форм власності строком на 2 роки, з конфіскацією засобів і майна здобутих злочинним шляхом, без конфіскації майна. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити засудженого Дьоміна Д.М. від відбування основного покарання з випробуванням, установивши випробний термін 1 рік 6 місяців, поклавши на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.
Дата судового рішення: 2012-08-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.