Бартків Павло Володимирович

0

Місце роботи: Зборівський РВ УМВСУ в Тернопільській області
Посада: дільничний інспектор міліції сектору дільничних інспекторів міліції громадської безпеки
Склад корупційного правопорушення: Умисними діями, що виразились в зловживанні владою, тобто в умисному використанні в інтересах інших осіб службовою особою влади, всупереч інтересам служби, яке заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді підриву авторитету правоохоронного органу, приховуванні тяжкого злочину, вчиненого працівником правоохоронного органу та зловживаючи владою, яке заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді підриву авторитету правоохоронного органу, приховуванні тяжкого злочину допустив службове підроблення офіційного документу.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з встановленням остаточного покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком 2 роки. На підставі ст.75 КК України звільнити Бартківа П.В. від відбуття основного покарання з іспитовим строком 2 роки, з покладенням на нього обов’язків, передбачених п.п. 2,3,4 ст. 76 КК України. На підставі ст.54 КК України позбавити Бартківа П.В. спеціального звання «старший лейтенант міліції».
Дата судового рішення: 2013-01-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.