Сергієнко Сергій Олександрович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Замах на шахрайство, а також замах на дачу хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити покарання по сукупності злочинів шляхом повного додавання призначених покарань і остаточно визначивши покарання у вигляді штрафу в сумі 2550 (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-09-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.