Зуєнко Ольга Сергіївна

0

Місце роботи: Відділення №4 публічного акціонерного товариства «Класикбанк»
Посада: старший касир відділу касових операцій
Склад корупційного правопорушення: співучасть з іншими суб’єктами злочину у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення документів, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): Зуєнко Ольгу Сергіївну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (вісімсот п’ятдесят гривень).
Дата судового рішення: 2012-02-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.