Борецька Наталія Анатоліївна

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Співвиконавць у заволодіння службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужим майном, яке було їй ввірене і перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб; співвиконавць замаху на заволодіння службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чужим майном, яке було їй ввірене і перебувало у її віданні, вчинене у великих розмірах; як умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; підробка документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків та їх використання; підроблення документа, який видається чи посвідчується громадянином – підприємцем, який має право видавати та посвідчувати такі документи, який надає права або звільняє від обов’язків, з метою його використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 5 ст. 74 КК України, в зв’язку із закінченням строків давності, передбачених п.п. 1,2 ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити Борецьку Н.А. від призначеного основного і додаткового покарання, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ред. 15.11.2011 р. КК України), ч. 2 ст. 358 КК України (ред. 07.04.2011 р. КК України), ч.3 ст. 358 КК України (ред. 15.04.2008 р. КК України). На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Борецькій Н.А. до відбуття 5 (п’ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з розпорядженням грошовими коштами, з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності на 3 (три) роки. Застосувати ст. 75 КК України і звільнити засуджену Борецьку Н.А. від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-08-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.