Воробйов Андрій Васильович

0

Місце роботи: ПП «Адамас-Трейд»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Використання завідомо підробленого документа та службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивого документа
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань, остаточно визначити Воробйову А.В. покарання у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 3910,00 грн., з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності строком на два роки.
Дата судового рішення: 2012-08-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.