Гілін Олександр Олександрович

0

Місце роботи: СВК № 90 УГПС України в Херсонській області
Посада: Начальник відділення СПВС № 8
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчинено працівником правоохоронного органа; незаконне придбання, і зберігання з метою збуту в місця позбавлення волі особливо небезпечного наркотичного засобу.
Вид покарання (стягнення): У порядку ст. 75 КК України засудженого Гіліна О.О. звільнити від відбування основного покарання з випробним терміном на ТРИ роки, зобов'язавши його, у порядку ст. 76 КК України в період випробного терміну виконувати покладені на нього обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-07-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.