Власов Сергій Борисович

0

Місце роботи: відділ благоустрою районної в м.Суми Зарічної адміністрації
Посада: спеціаліст 1-ої категорії
Склад корупційного правопорушення: Власов С.Б. будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, використав свої службові повноваження та пов*язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, чим порушив встановлені ч.1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» обмеження.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в доход держави в сумі 850 ( вісімсот п*ятдесят) гривень без конфіскації незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.Стягнути з Власова Сергія Борисовича на користь держави 50 (п'ятдесят) гривень незаконно одержаної матеріальної винагороди
Дата судового рішення: 2011-11-02
Номер судового рішення: № 3-1370/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.