Гончаров Володимир Григорович

0

Місце роботи: ПП «Шанс Плюс»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей; надання громадянином підприємцем свідомо неправильної інформації з метою одержання кредиту при відсутності ознак злочину проти власності; відчуження майна, яке описано й на яке накладений арешт.
Вид покарання (стягнення): У силу ст.70 КК України з урахуванням вимог ст.72 КК України шляхом часткового додавання призначених покарань остаточно визначити Гончарову В.Г. два роки 6 міс. позбавлення волі з лишеним права займати адміністративно –господарські посади строком на один рік і зі штрафом на суму 3.400грн. у дохід держави. У силу ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом одного року випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього судом обов'язку у відповідності зі ст.76 КК України.
Дата судового рішення: 2012-07-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.