Печенніков Олег Леонідович

0

Місце роботи: ТОВ «Альянсбудтрейд»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло шкоду охоронюваним законом державним інтересам та службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України, по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання Печеннікову О.Л. у вигляді 1 (одного) року 6 (шести) місяців обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців, зі штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі п. «в», «г»ст.1 Закону України « Про амністію в 2011 році», звільнити Печеннікова О.Л. від відбування призначеного покарання.
Дата судового рішення: 2012-07-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.