Петров Іван Валерійович

0

Місце роботи: ТОВ «Захід-Стан»
Посада: засновник та керівник
Склад корупційного правопорушення: Фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України призначити Петрову Івану Валерійовичу покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та остаточно призначити йому покарання у виді –двох років і шести місяців обмеження волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій і адміністративно-господарських обов»язків на підприємствах та з позбавленням права займатись діяльністю щодо реєстрації підприємств в загальному строку на два роки. На підставі ст.ст.71,72 КК України призначити Петрову Івану Валерійовичу покарання за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання не відбутого покарання за вироком Дніпровського районного суду м.Києва від 22.05.2008 року, та остаточно призначити йому покарання у виді – трьох років і шести місяців обмеження волі з позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій і адміністративно-господарських обов»язків на підприємствах та з позбавленням права займатись діяльністю щодо реєстрації підприємств в загальному строку на два роки.
Дата судового рішення: 2012-05-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.