Криворучко Михайло Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману /шахрайство/ і підбурювання в замаху на дачу хабара посадовій особі.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 71 КК України по сукупності вироків приєднати невідбуте покарання по вирокові Малиновського районного суду м. Одеси від 07.03.2008 року, яким Криворучко М.Н. засуджено по ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 191 ч. 5, 209 ч. 1, 69, 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, згідно ст. 75 КК України, звільненити від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-06-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.