Комарова Наталія Анатоліївна

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання й пособництво в розтраті чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено по попередній змові групою осіб; підроблення документа, який видається або засвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином –підприємцем, приватним нотаріусом або іншою особою, що мають право видавати або засвідчувати такі документи й надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його, як підробником, так і іншою особою.
Вид покарання (стягнення): У порядку ст.75 КК України звільнити Комарову Н.А. від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном на 1 рік. У порядку ст.76 КК України покласти на Комарову Н.А. обов'язок повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2012-07-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.