Бєльських Раїса Павлівна

0

Місце роботи: ПП «Агро Май»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Бєльських Р.П., будучи посадовою особою, одержала хабар за виконання в інтересах особи, що дає хабар, дій з використанням службового становища й з'єднане з вимаганням хабара (підсудна Бєльських Р.П. будучи посадовою особою НП «Агро-Травень», своїми навмисними протиправними діями, що виразилися в одержання хабара у вигляді мобільного телефону «Нокіа З5» вартістю 1478 грн., за виконання в интересах Чекункова А.В. дій, з використанням службового становища й з'єднане з вимаганням хабара); крім того вона вчинила навмисне з корисливих спонукань використання посадовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом правам і інтересам юридичної особи; також будучи посадовою особою, склала й видала завідомо неправдивий офіційний документ, внесла в офіційні документи завідомо неправдиві відомосоті, що спричинили тяжкі наслідки; (підсудна Бєльських Р.П., будучи посадовою особою, своїми навмисними протиправними діями, які виразилися в зловживанні службовим становищем і вчиненні службового підроблення, які заподіяли тяжкі наслідки інтересам юридичної особи – НП «Агро Макс», на суму 120 тис. грн.)
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 ч. 1 КК України по сукупності вчинених злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне: основне покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років; додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на три роки зі штрафом в 8500 грн. У відповідності зі ст. 75 КК України Бєльських Раїсу Павлівну від відбування основного покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі звільнити з випробуванням на строк у три роки, якщо вона протягом певного судом випробного терміну не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї в силу ст. 76 КК України обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-05-16
Номер судового рішення: 1202/1-599/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.