Логошко Олександр Валерійович

0

Місце роботи: ТОВ « Відблиск-Авто»
Посада: начальник відділу із продажу запчастин
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння чужого майна, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем і присвоєння чужого майна шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до вимог ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Логошко Олександру Валерійовичу покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням його права протягом двох років займати посади пов'язані з розпорядженням матеріальними цінностями. Відповідно до вимог ст. 75 КК України Логошко Олександра Валерійовича від відбування основного покарання звільнити з випробуванням, призначивши йому випробний термін два роки.
Дата судового рішення: 2011-11-24
Номер судового рішення: 1/0109/749/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.