Бірцев Микола Йосипович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а також підбурювання до дачі хабара.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у вигляді 2 (двох) років обмеження волі. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити Бірцева Миколу Йосиповича від відбування покарання з випробуванням. Встановити випробувальний термін в 1 (один) рік 6 (шість) місяців
Дата судового рішення: 2012-03-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.