Бутько Едуард Анатолійович

0

Місце роботи: ПП «ВОК»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння шахрайським шляхом чужим майном шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчиненими в особливо великому розмір, а також зловживання службовим становищем, тобто, умисне використання посадовою особою у своїх корисливих інтересах службового становища, що спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): В силу ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити остаточно Бутько Едуарду Анатолійовичу покарання до відбування у вигляді 3 / трьох / років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та фінансово-розпорядчих функцій на строк 3 / три / роки. В силу ст.75 КК України звільнити Бутько Едуарда Анатолійовича від покарання, якщо він протягом іспитового терміну 3 / три / роки не вчинить новий злочин
Дата судового рішення: 2012-03-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.