Снапіро Олександр Юрійович

0

Місце роботи: ТОВ "Досвідчений завод запірної арматури"
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою й в особливо великих розмірах; здійснення в складі організованої злочинної групи навмисного ухилення від сплати податків, що входять у систему оподатковування й уведених у передбаченому законом порядку, що привело до фактичного не вступу в бюджет коштів в особливо великих розмірах, по попередній змові групою осіб; фіктивне підприємництво, тобто створення й придбання в складі організованої злочинної групи суб'єктів підприємницької діяльності ( юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинены,повторно й заподіяло великий матеріальний збиток державі; виготовлення з метою збуту, збут і використання іншим способом підроблених недержавних цінних паперів –векселів, вчинене організованої групою й що заподіяло особливо великий матеріальний збиток;службове підроблення, а саме здійснення в складі організованої групи внесення посадовою особою недостовірних відомостей в офіційні документи, складання й видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; вчинення в складі організованої злочинної групи підроблення документів, які видаються або засвідчують підприємством, установою, організацією й надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх, що як підробляють, так і іншими особами, збут таких документів, повторно, а також використання свідомо підробленого документа по попередній змові групою осіб;здійснення в складі організованої групи фінансової операції із засобами, отриманим у результаті здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на володіння або використання засобів, отриманих у результаті здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованої групою, в особливо великому розмірі.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити засудженому Снапіро А.Ю. покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, в організаціях, установах не залежно від форм власності строком на 3 роки, з конфіскацією коштів здобутих злочинним шляхом. У відповідності зі ст. 75 КК України, звільнити засудженого Снапіро А.Ю. від відбування покарання з випробувальним строком на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2011-12-13
Номер судового рішення: 1-41/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.