Сандул Руслан Васильович

0

Місце роботи: Спеціалізована державна податкова інспекція в Приморському районі м. Одеси
Посада: старший державний податковий ревізор-інспектор сектору контрольно-перевірочної роботи відділу оподатковування фізичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих мотивів використання посадовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом права, волі окремих громадян; шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою; і шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману й зловживання довірою,вченене повторно.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України шляхом поглинання менш тяжкого покарання більш тяжким остаточним заходом покарання визначити у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі. У відповідності зі ст.75 КК України звільнити засудженого Сандул Р.В. від відбування покарання з випробним терміном на 1 (один) рік, зобов'язавши його в силу ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи
Дата судового рішення: 2011-12-09
Номер судового рішення: 1-63/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.