Гриценко Анатолій Павлович

0

Місце роботи: Ленінська районна державна адміністрація АР Крим
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Перевищення влади й службових повноважень, тобто навмисні дії, які виразилися в здійсненні головою Ленінської районної державної адміністрації, дій які, явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, що заподіяли тяжкі наслідку охоронюваним законом інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Гриценко Анатолія Павловича у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на підставі якої призначити йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 2 року й сплатою штрафу в сумі 3400грн. Звільнити Гриценко Анатолія Павловича від призначеного покарання на підставі ст. 49 КК України у зв'язку зі спливом строків давнини залучення до кримінальної відповідальності. Визнати винним Гриценко Анатолія Павловича у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, на підставі якої, призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі без позбавлення права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій. На підставі ст. 75 КК України звільнити Гриценко Анатолія Павловича від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки якщо він протягом цього строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-03-20
Номер судового рішення: 1-725/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.