Кміть Марія Василівна

0

Місце роботи: Козівська районна державна насіннєва інспекція
Посада: провідний агроном
Склад корупційного правопорушення: Кміть М.В. будучи на посаді провідного агронома Козівської районної державної насіннєвої інспекції, використовуючи надані їй владні повноваження, звернулася до спеціаліста 1 категорії Козівської районної державної насіннєвої інспекції Барабан Г.І. з вимогою виписати результати аналізів посівних якостей з сортів насіння, яке принесла Башкірова М.В., погодилася і власноручно результати аналізів посівних якостей 3 сортів насіння. Цього ж дня, близько 15 год. 23 березня 2011 року, Кміть М.В. отримала від гр.Башкірової М.В. в якості хабара грошові кошти в сумі 1500 грн. в обмін на результати аналізу насіння, які вона віддала Башкіровій М.В.,
Вид покарання (стягнення): Керуючись ст.1 п. «в», «є»Закону України «Про амністію у 2011 році», Кміть Марію Василівну, 16 травня 1961 року народження, за ч.1 ст.368 та ч.1 ст.366 КК України, звільнити від покарання, а справу провадженням закрити
Дата судового рішення: 2011-08-02
Номер судового рішення: 1-48/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.