Швець Валентина Едуардівна

0

Місце роботи: ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Гайворонське відділення Кіровоградської обл)
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видачу завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Швець Валентині Едуардівні покарання у виді штрафу у розмірі п”ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 гривень), без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю
Дата судового рішення: 2012-05-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.