Соляр Ганна Ярославівна

0

Місце роботи: ДВК № 460546
Посада: голова дільничної виборчої комісії
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою вчинила складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів та вчинила розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 1 року і 3 міс. обмеження волі із позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на 1 рік і 6 міс. В силу ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 року не вчинить нового злочину
Дата судового рішення: 2015-03-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.