Черткова Вікторія Енеївна

0

Місце роботи: Київська колегія адвокатів
Посада: адвокат
Склад корупційного правопорушення: Замах на заволодіння чужим майном шляхом омани та зловживання довірою; підбурювання надання хабара посадовій особі, яка займає відповідальне становище.
Вид покарання (стягнення): Звільнити Черткову Вікторію Енеївну від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 3 /три / роки, якщо вона протягом цього строку не вчинить нового злочину і виконає обов’язки покладені на неї судом. Відповідно до ст.76 КК України покласти на засуджену обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально – виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з’являтися для реєстрації в кримінально — виконавчу інспекції.
Дата судового рішення: 2014-01-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.