Піх Ольга Василівна

0

Місце роботи: 
Посада: суб’єкт підприємницької діяльності
Склад корупційного правопорушення: Піх О.В. повторно вчинила привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також вчинила службове підроблення документів.
Вид покарання (стягнення): Застосувати ч. 1 ст. 70 КК України і шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити покарання Піх Ользі Василівні, у вигляді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) грн. без позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Дата судового рішення: 2012-12-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.