Пріліпченко Володимир Михайлович

0

Місце роботи: Куйбишевський РЕМ ВАТ «Донецькі електричні мережі»
Посада: інженер групи контролю та обліку електроенергії
Склад корупційного правопорушення: Пріліпченко В.М., будучи службовою особою юридичної особи приватного права, навмисне отримав неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто передає йому таку вигоду
Вид покарання (стягнення): Пріліпченко Володимира Михайловича визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 63 750 (шістдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) гривень з позбавленням права обіймати адміністративно-господарські посади строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-08-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.