Жданов Євгеній Володимирович

0

Місце роботи: СООО “ім.Шевченко”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем юридичної особи приватного права, що завдало істотної шкоди державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, а також у неналежному виконанні особою, якому доручено зберігання чужого майна, своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для власника майна.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України шляхом поглинання покарання менш суворого більш суворим остаточно визначити 1 рік 3 місяця обмеження волі з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські посади строком на 1 рік 3 місяця. У відповідності зі ст. 75, 76 КК України від відбування покарання звільнити з випробуванням 1 рік 3 місяця з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські посади строком на 1 рік 3 місяця, зобов'язавши засудженого періодично з'являтися для реєстрації в орган кримінально-виконавчої системи, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.