Шкваринський Вадим Станіславович

0

Місце роботи: ТОВ “ШВС”, ТОВ “СВР” та ТОВ “Юкос Плюс”
Посада: директор та головний бухгалтеро
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також дії, які виразились у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань остаточно визначити Шкваринському Вадиму Станіславовичу покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки, штрафу в сумі 340 000 (триста сорок тисяч) гривень із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки, та конфіскацією всього майна, яке належить засудженому на праві власності, окрім житла.
Дата судового рішення: 2012-03-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.