Марченко Олександр Олексійович

0

Місце роботи: ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України"
Посада: головний інженер ВСП "Ерастівське кар'єроуправління"
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 75 КК України Марченко О.О. звільнити від відбування покарання у вигляді позбавлення волі із встановленням іспитового строку в один рік .
Дата судового рішення: 2012-05-17
Номер судового рішення: 434/608/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.