Семеняк Марія Михайлівна

0

Місце роботи: 
Посада: суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа
Склад корупційного правопорушення: Семеняк М.М., будучи службовою особою, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та склала завідомо неправдиві документи, а також грубо порушила законодавство України про працю.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України визначити остаточну міру покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим – штраф в розмірі 600 грн.
Дата судового рішення: 2012-08-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.