Киливник Михайло Дмитрович

0

Місце роботи: ФГ «Михай»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Cлужбове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70, 72 КК України, за сукупністю злочинів шляхом самостійного вико-нання призначених основних покарань та часткового складання призначених додаткових пока-рань, визначити Киливнику Михайлу Дмитровичу остаточну міру покарання у виді штрафу у розмірі 700 (семисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк 1 (один) рік 3 (три) місяці з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 (один) рік 4 (чотири) місяці. На підставі ст.75 України звільнити Киливника Михайла Дмитровича від відбування лише основного покарання у виді обмеження волі з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк на 1 (один) рік 3 (три) місяці.
Дата судового рішення: 2012-09-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.