Карпач Ганна Кирилівна

0

Місце роботи: Гаражний кооператив «Садко»
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном – грішми, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив і мету; підбурюванні до службового підроблення та в службовому підробленні.
Вид покарання (стягнення): На підстав ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити Карпач Г.К. остаточне покарання за сукупністю злочинів у вигляді штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2012-06-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.