Плоха Тетяна Олександрівна

0

Місце роботи: ПП «Поліс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене за попередньою змовою групою осіб , а також вчинила службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправних відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України, остаточне покарання Плохій Тетяні Олександрівні шляхом поглинення менш суворого покарання бульш суворим, призначити у вигляді 1000 гривень штрафу.
Дата судового рішення: 2012-08-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.