Турський Іван Іванович

0

Місце роботи: Кримський інститут інформаційно-поліграфічних технологій Української академії печатки
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем,вчинене повторно; легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом; складання посадовою особою свідомо неправильних офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити Турському І.І. остаточне покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки. У силу ст.75 КК України звільнити Турського Івана Івановича від відбування призначеного основного покарання з випробуванням на 3 (три) роки. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати керівні посади в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями строком на три роки підлягає реальному виконанню.
Дата судового рішення: 2012-06-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.