Чеботок Тетяна Володимирівна

0

Місце роботи: ДОТ «Зміна»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Чеботок Т.В. остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік. На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену від відбування призначеного покарання з випробуванням протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-05-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.