Шавра Марина Олексіївна

0

Місце роботи: ПП «Куди їдемо»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Шавра М.О. своїми умисними діями вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити Шавра М.О. покарання у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням займати посади пов»язані з виконанням адміністративно –господарських та організаційно розпорядчих функцій строком на 2 роки. В силу ст.ст. 75, 76, 77 КК України звільнити Шавра М.О. від відбуття основного покарання, якщо він протягом трихрічного іспитового строку не вчинить нового злочину, та виконає покладені на нього обов'язки : повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, і періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи, не виїжджати на постійне проживання за межі країни без дозволу органів кримінально- виконавчої системи
Дата судового рішення: 2012-04-09
Номер судового рішення: 2601/6858/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.