Чигур Олег Віталійович

0

Місце роботи: ТОВ Липовецька СПМК-73
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. 70 КК України остаточно визначити покарання засудженому Чигур Олегу Віталійовичу за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у вигляді у виді штрафу в прибуток держави що складає сто п’ятдесят неоподаткованих мінімуму доходів громадян в сумі 850 гривень, з позбавленням права займати службові посади в галузі будівництва строком на 2 (два) роки. Чигура Олега Віталійовича звільнити від відбування призначеного основного покарання на підставі ст. 1 п. "в" Закону України «Про амністію»від 08 липня 2011 року.
Дата судового рішення: 2012-02-27
Номер судового рішення: 213/299/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.