Присяжнюк Марія Ігорівна

0

Місце роботи: Дільнична виборча комісія №53 с.Гори Стриївецькі Збаразького району Тернопільської області
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Присяжнюк М.І., перебуваючи на посаді голови дільничної виборчої комісії №53 с.Гори Стриївецькі Збаразького району Тернопільської області, відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих та сільських, селищних, міських голів», будучи матеріально відповідальною особою, яка наділена відповідним повноваженнями, пов`язаними із здійсненням організаційно-розпорядчими функціями, шляхом підроблення підпису у відомостях на виплату заробітної плати, зловживаючи своїм службовим становищем, в жовтні 2010р. незаконно привласнила грошові кошти, виділені із державного бюджету на заробітну плату члена дільничної виборчої комісії № 53 с.Гори Стриївецькі Збаразького району Собчака А.М. в сумі 355,73 грн. Надалі, в листопаді 2010р. Присяжнюк М.І., аналогічним чином, повторно, незаконно привласнила грошові кошти, виділені із державного бюджету на заробітну плату члена дільничної виборчої комісії № 53 с.Гори Стриївецькі Збаразького району Собчака А.М. в сумі 339,57 грн. Внаслідок вищевказаних дій Присяжнюк М.І., нею було привласнено бюджетних коштів на загальну суму 695,30 грн.
Вид покарання (стягнення): За ч.3 ст.191 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язанні з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік 4 (чотири) місяці; за ч.1 ст.366 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язанні з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік. На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити Присяжнюк Марії Ігорівні остаточне покарання у виді обмеження волі строком 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади пов`язанні з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік 4 (чотири) місяці. На підставі ст.75 КК України Присяжнюк Марію Ігорівну від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов`язків.
Дата судового рішення: 2011-09-05
Номер судового рішення: 1906/1-124/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.