Здойма Олександр Васильович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: директорТОВ "Суми-Агропродсервіс"
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, скоїв зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки юридичній особі та скоїв службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів та засуджений вироком Зарічного р/с від 01.07.2010 р. шляхом поглинення менш суворого додаткового покарання більш суворим додатковим покаранням остаточно визначити покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки 6 місяців з позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності строком на три роки, зарахувавши в строк відбуття додаткового покарання у виді позбавлення права займати посади пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності відбуту частину додаткового покарання за вироком Зарічного р/с від 01.07.2010 р. у виді 1 року 3 місяців позбавлення права займати посади пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.
Дата судового рішення: 2011-10-17
Номер судового рішення: 1-118/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.