Парфенюк Тетяна Олексіївна

0

Місце роботи: На час вчинення правопорушення: директор товариства з обмеженою відповідальністю "Баранівський фарфоровий завод»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Парфенюк Т. О., працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю “Баранівський фарфоровий завод”, обіймаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, являючись службовою особою, безпідставно не виплачувала заробітну плату найманим працівникам ТОВ “Баранівський фарфоровий завод”понад 1 місяць, маючи реальну можливість проводити такі виплати, а отримані кошти спрямовувала на господарські потреби, оплату комунальних послуг, тощо. та вчинила службове підроблення, а саме вносила до офіційних документів, якими є статистичні звіти форми № l-ПВ "Звіт з праці", завідомо неправдиві відомості про відсутність у підприємства заборгованості перед працівниками по заробітній платі, достовірно знаючи, що така заборгованість існує. Дані звіти були подані до відділу статистики в Баранівському районі, що призвело до викривлення статистичної звітності.
Вид покарання (стягнення): покарання за ст. 175 ч.1 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України- штраф в розмірі 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; призначити покарання за ст.. 366 ч.1 КК України із застосуванням ст.. 69 КК України-штраф в розмірі 850 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.На підставі ст. 70 КК України призначити Парфенюк Тетяні Олексіївні остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим- штраф в розмірі 8500 (вісім тисяч п’ятсот) грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2011-07-08
Номер судового рішення: 1-72/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.