Шевчук Ігор Тарасович

0

Місце роботи: ПП "Енергоресурси"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Директор ПП “Енергоресурси” Шевчук І.Т., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах, надав у бухгалтерію ДП “Волиньторф” видаткову накладну № РН-59 від 24 грудня 2007 року, згідно якої ПП “Енергоресурси” нібито поставило на ДП “Волиньторф”, передбачену Договором – 1, продукцію технічного призначення на суму 339 140 гривень 59 копійок, хоча достовірно знав, що усієї продукції, яка була вказана у даній видатковій накладній, а саме підкладки до рейки Р-24 в кількості 17,869 тонн на суму 179 556 гривень 22 копійки ПП “Енергоресурси” на ДП “Волиньторф” фактично не поставило.
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст. 364 КК України-3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 2 (два) роки; за ч. 2 ст. 366 КК України – 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 2 (два) роки; На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань остаточним покаранням Шевчука І.Т. визначити 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 3(три) роки. На підставі ст. 70 ч.4 КК України за сукупністю вироків шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 26.10.2010 року, остаточно до відбування Шевчуку І.Т. визначити 6 (шість) років 1 ( один) місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із здійсненням адміністративно-розпорядчих і організаційно-господарських функцій на строк 3(три) роки, з конфіскацією коштів, отриманих злочинним шляхом, та конфіскацією майна, яке є його власністю
Дата судового рішення: 2011-07-14
Номер судового рішення: №: 1-6/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.