Струс Ярослав Леонович

0

Місце роботи: Дублянська дільниця ветеринарної медицини Жовківської районної державної лікарні ветеринарної медицини
Посада: завідувач
Склад корупційного правопорушення: Внесення у офіційні документи завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Струс Ярослава Леоновича від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки та додаткове покарання у виді позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців. На підставі ст.76 КК України зобов'язати засудженого Струс Ярослава Леоновича не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально — виконавчої інспекції, повідомляти кримінально — виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Дата судового рішення: 2015-02-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.